Małgorzata Bora  coach, trener, lekarz

Obszarem, który ją pasjonuje jest komunikacja. Od kiedy pamięta zawsze fascynowali ją ludzie. Praca z człowiekiem inspirowała i inspiruje nadal do działania oraz dalszego rozwoju. Ciągłe poszukiwanie i odkrywanie nowych obszarów możliwości ludzkiego umysłu, jego natury – to ją napędza. W trakcie drogi zawodowej dane jej było współtworzyć Hospicjum Domowe przy Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie. Praca ze wspaniałymi ludźmi, wspierającymi ludzi odchodzących dała jej dużo siły do kolejnych działań. Dała jej też MOC wspierania innych w trudnych chwilach. Specjalizuje się w komunikacji, uwalnianiu/poznawaniu emocji oraz pracy ze swoimi ograniczeniami i lękami. Realizuje się w biznesie oraz medycynie. Oba obszary dobrze są jej znane.

W biznesie: od rekrutacji, poprzez wprowadzenie na stanowisko pracy, szkolenia merytoryczne (zakres: medycyna, farmacja) i sprzedażowe (od rozmowy handlowej po negocjacje), wystąpienia publiczne, do wspierania kariery (na różnych jej szczeblach)  poprzez coaching indywidualny, grupowy, zespołowy oraz mentoring.

W medycynie: zajmuje się obszarami komunikacji: lekarz – pacjent i jego rodzina oraz wykładowca – student. Wspiera zespoły medyczne szczególnie narażone na długotrwały stres np. pracownicy hospicjum.

Obszarem jej największego zainteresowania od roku 2017 jest praca z indywidualnym nauczaniem umiejętności samoregulacji, neurobiologia. Jest certyfikowanym praktykiem PRISM Brain Mapping.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako menedżer, trener i coach w firmach farmaceutycznych oraz lekarz, menedżer w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia. Wiedzę zdobyła na Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytecie Medycznym) w Łodzi, Politechnice Łódzkiej, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stale podnosi poziom wiedzy i umiejętności biorąc również udział w licznych kursach i szkoleniach oraz konferencjach branżowych. Aspiracje naukowe  częściowo już zrealizowała pisząc artykuły dotyczące komunikacji lekarz – pacjent w opiece paliatywnej. Nadal jednak nie powiedziała w nauce ostatniego słowa.

Współpracuje z Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz Izby Coachingu. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha  Izby Coachingu.

Poza pracą jest molem książkowym, malarką oraz opiekunem zwierząt.

Kontakt

Grzegorz Bora  coach, trener, lekarz

Za swoje motto życiowe uznaje słowa: „Zobacz, jakie to piękne, że ludzie się różnią”. Teoretycznie dostrzegamy te różnice, opisujemy je na wiele sposobów a w praktyce często chcielibyśmy, żeby ludzie wokół nas komunikowali się i zachowywali podobnie jak my. Fascynuje go wydobywanie potencjału płynącego z akceptacji  i pełnego wykorzystania różnorodności konstrukcji ludzi, którzy decydują się na tworzenie czegoś razem.

20 lat jego drogi zawodowej związane było w większości z pracą w zespołach sprzedaży i marketingu w branży farmaceutycznej i medycznej – od pracy bezpośrednio z klientem, poprzez kierowanie zespołami Przedstawicieli Medycznych aż po zarządzanie działami sprzedaży i marketingu.  Przygotowanie teoretyczne do tej drogi zdobywał na Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytecie Medycznym) w Łodzi, którą ukończył z tytułem  lekarza medycyny, oraz na studiach podyplomowych na Politechnice Łódzkiej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wspiera podnoszenie kwalifikacji na różnych poziomach oraz rozwój osobisty menedżerów i liderów.  Jako certyfikowany praktyk PRISM Brain Mapping, lekarz i coach w pracy z ludźmi używa zarówno wiedzy o tym jak działa mózg, jak i praktycznie wykorzystuje narzędzia oparte o neurobiologię.  Wspiera również organizacje w wypracowywaniu strategii działania, budowaniu struktur i procedur, zarządzaniu zmianą, oraz podnoszeniu efektywności.

Współpracuje z Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem  Izby Coachingu, Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego . Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha  Izby Coachingu.

Inne jego wielkie pasje to zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz historia i teraźniejszość Łodzi.

 Kontakt

Rekomendacje

Zainspirowani opinią znajomych, w grudniu uczestniczyliśmy w sesjach rozwojowych Moc Duetów. Mąż początkowo był sceptycznie nastawiony, gdyż jako inżynier nie przepada za jakimikolwiek szkoleniami (jak mu się wcześniej wydawało) miękkimi. I tu zaskoczenie, bowiem spotkania Moc Duetów mają w sobie ogrom wiedzy merytorycznej i pokazują fakty- twarde dane. Dzięki temu oboje mieliśmy okazję się przekonać, jak to co do tej pory nas dzieliło, możemy właściwie wykorzystać. Polecamy!

Uczestnicy indywidualnego programu MOC Duetów

Moja współpraca z Grzegorzem to historia ponad dziesięciu lat wspólnych działań na rynku farmaceutycznym. Przez tak długi okres miałem okazję poznać umiejętności, motywację oraz zaangażowanie Grzegorza, na kilku etapach jego kariery zawodowej, jak również w trakcie realizacji projektów, nad którymi często pracowaliśmy razem. Nie mam żadnej wątpliwości, że wiedza, umiejętność jej przekazywania, jak również duża zdolność do szybkiego zrozumienia istoty wdrażanych aktywności to cechy, dzięki którym Grzegorz miał realny wpływ na sposób pracy i odpowiedni poziom motywacji swoich współpracowników. Z dużym uznaniem obserwowałem wyjątkowe zaangażowanie i dbałość Grzegorza w zakresie indywidualnego rozwoju współpracowników. Chęć do dzielenia się z nimi wiedzą i doświadczeniem własnym, jak również umiejętnościami nabytymi w trakcie pracy na stanowiskach kierowniczych to trudna sztuka, którą Grzegorz posiadł w najwyższym stopniu. Otwartość, dbałość o szczegóły a także wyjątkowa lekkość w przekazywaniu wiedzy, często trudnej i złożonej, to niewątpliwie wyjątkowe umiejętności Grzegorza. Doświadczenie podpowiada, że uczyć może każdy, ale nauczyć naprawdę niewielu…

Marcin Domzalski, Prezes Zarządu Santilis sp. z o.o., wcześniej Dyrektor Handlowy i Generalny firm z branży farmaceutycznej

„Polecam współpracę z Małgorzatą. Była moim przełożonym i mentorem. Jest osobą, która dostrzega w ludziach potencjał i potrafi zainspirować do pracy nad sobą. Dzięki niej rozwinęłam skrzydła.”

Ewa Małyszek, District Manager

Małgorzatę poznałam  kilka lat temu podczas kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego w którym brałam udział. Od samego początku wydała mi się osobą niezwykle wymagającą i szalenie konkretną. Po wspólnie przepracowanych kilku latach pod jej czujnym okiem jestem wdzięczna, że miałam w niej takiego przewodnika. Małgorzata jest osobą, która poprzez konstruktywną krytykę i wskazanie słabych stron potrafi inspirować do działania.”

Paulina Milczewska, Product Specialist

Miałem okazję pracować z Panem Grzegorzem Borą przez ponad 6 lat przy różnego typu wspólnych projektach. Jako człowieka cechuje go niezwykła kultura osobista oraz absolutnie ponadprzeciętny spokój, który udziela się również współpracownikom. Podejmuje decyzje w sposób bardzo wyważony w oparciu o fakty, nigdy nie kierując się przy tym zbędnymi emocjami. Jego bezkonfliktowość i rzeczowość pozwalają na szybkie zdobywanie sympatii i szacunku wśród współpracowników. Za trafnością podejmowanych decyzji biznesowych przemawia również jego wieloletnie doświadczenie oraz bezsporne sukcesy na polu zawodowym.
Mogę bez wahania polecić Pana Grzegorza Borę jako osobę kompetentną, doświadczoną oraz mającą niezwykle pozytywny wpływ na zespół współpracowników. Miałem również przyjemność obserwować sposób zarządzania preferowany przez Pana Grzegorza i mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że było to zarządzanie bliskie perfekcji o czym mogą świadczyć osiągane współczynniki, a także atmosfera w podległym mu zespole.

Paweł Radzioch, 21 lat w branży farmaceutycznej z czego ponad 17 lat na stanowiskach kierowniczych

„Szkolenia, w których miałem przyjemność uczestniczyć, były kompletne pod każdym względem. Ogromna wiedza merytoryczna została przekazana przez Małgorzatę w sposób niezwykle zrozumiały, co zdecydowanie wpływa na łatwość przyswajania materiału. Ponadto sposób prowadzenia szkoleń, gdzie istotnym elementem jest rozmowa, rozwiewanie pojawiających się wątpliwości oraz różne formy utrwalania, pozwala świetnie odnaleźć się osobie z doświadczeniem w branży, jak również osobom, które stawiają pierwsze kroki na rynku farmaceutycznym.”

Rafał, PM, 10 lat w branży farmaceutycznej

„Pani dr M. Bora jest doświadczonym lekarzem, o dużych kompetencjach zawodowych i umiejętnościach interpersonalnych. W pracy klinicznej z chorymi wykazuje się dużym zaangażowaniem, cierpliwością, sumiennością i empatycznym stosunkiem do pacjentów. Dzięki szerokiej i dobrze ugruntowanej wiedzy z zakresu medycyny, potrafi trafnie określić zakres potrzebnej choremu pomocy. Doświadczenie zdobyte we współpracy z firmami farmaceutycznymi pozwala jej na dobre planowanie podejmowanych działań zarówno w zakresie logistyki, jak i merytoryki. Dodatkowo, zdolności łatwego nawiązywania kontaktu oraz duże umiejętności w zakresie komunikacji pozwalają jej na stworzenie atmosfery zaufania, niezbędnego w pracy.”

Prof. Dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski, Psychiatra

Kontakt

Publikacje

  1. Autorzy: Małgorzata Bora, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Artur Zalewski, Jacek Rysz.

Tytuł: Wpływ choroby nowotworowej na komunikację pomiędzy chorym, rodziną a zespołem opieki paliatywnej.

Czasopismo: Ann. UMCS Sect. D

Szczegóły: 2004 : Vol. 59 suppl. 14, s. 201-205, tab., bibliogr., Sum.

2. Autorzy: Małgorzata Bora, Sylwia Farida Kaźmierczak-Łukaszewicz, Aleksandra Ciałkowska-Rysz.

Tytuł: The relationship between the knowledge of the state of health of the patient suffering from cancer disease and the efficiency of palliative care.

Czasopismo: Support. Care Cancer

Szczegóły: 2005 : Vol. 13, nr 6, s. 430-431

3. Autorzy: Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz, Małgorzata Bora.

Tytuł: Wpływ choroby nowotworowej na komunikację w rodzinie oraz współpracę z zespołami opieki paliatywnej.

Czasopismo: Nowotwory

Szczegóły: 2006 : T. 56 supl. 4, s. 134

4. Autorzy: Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz, Małgorzata Bora, Aleksandra Ciałkowska-Rysz.

Tytuł: The influence of a cancer disease on communication in families and palliative care crew.

Czasopismo: Palliat. Med.

Szczegóły: 2006 : Vol. 20, nr 3, s. 340-341

Lista publikacji dostępna również na stronie Biblioteki Głównej UM w Łodzi

5. Autorzy: Bożena Antkowiak, Małgorzata Bora

Tytuł: Modele doświadczalne bólu ośrodkowego. Experimental models of central pain.

Czasopismo: Ból

Szczegóły: Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu 2004, Tom 5 nr 2, s.11-16

Kontakt