Małgorzata Bora  coach, trener, lekarz

Obszarem, który ją pasjonuje jest komunikacja. Od kiedy pamięta zawsze fascynowali ją ludzie. Praca z człowiekiem inspirowała i inspiruje nadal do działania oraz dalszego rozwoju. Ciągłe poszukiwanie i odkrywanie nowych obszarów możliwości ludzkiego umysłu, jego natury – to ją napędza. W trakcie drogi zawodowej dane jej było współtworzyć Hospicjum Domowe przy Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie. Praca ze wspaniałymi ludźmi, wspierającymi ludzi odchodzących dała jej dużo siły do kolejnych działań. Dała jej też MOC wspierania innych w trudnych chwilach. Specjalizuje się w komunikacji, uwalnianiu/poznawaniu emocji oraz pracy ze swoimi ograniczeniami i lękami. Realizuje się w biznesie oraz medycynie. Oba obszary dobrze są jej znane.

W biznesie: od rekrutacji, poprzez wprowadzenie na stanowisko pracy, szkolenia merytoryczne (zakres: medycyna, farmacja) i sprzedażowe (od rozmowy handlowej po negocjacje), wystąpienia publiczne, do wspierania kariery (na różnych jej szczeblach)  poprzez coaching indywidualny, grupowy, zespołowy oraz mentoring.

W medycynie: zajmuje się obszarami komunikacji: lekarz – pacjent i jego rodzina oraz wykładowca – student. Wspiera zespoły medyczne szczególnie narażone na długotrwały stres np. pracownicy hospicjum.

Obszarem jej największego zainteresowania od roku 2017 jest praca z indywidualnym nauczaniem umiejętności samoregulacji, neurobiologia. Jest certyfikowanym praktykiem PRISM Brain Mapping.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako menedżer, trener i coach w firmach farmaceutycznych oraz lekarz, menedżer w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia. Wiedzę zdobyła na Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytecie Medycznym) w Łodzi, Politechnice Łódzkiej, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stale podnosi poziom wiedzy i umiejętności biorąc również udział w licznych kursach i szkoleniach oraz konferencjach branżowych. Aspiracje naukowe  częściowo już zrealizowała pisząc artykuły dotyczące komunikacji lekarz – pacjent w opiece paliatywnej. Nadal jednak nie powiedziała w nauce ostatniego słowa.

Współpracuje z Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz Izby Coachingu. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha  Izby Coachingu.

Poza pracą jest molem książkowym, malarką oraz opiekunem zwierząt.

Grzegorz Bora  coach, trener, lekarz

Za swoje motto życiowe uznaje słowa: „Zobacz, jakie to piękne, że ludzie się różnią”. Teoretycznie dostrzegamy te różnice, opisujemy je na wiele sposobów a w praktyce często chcielibyśmy, żeby ludzie wokół nas komunikowali się i zachowywali podobnie jak my. Fascynuje go wydobywanie potencjału płynącego z akceptacji  i pełnego wykorzystania różnorodności konstrukcji ludzi, którzy decydują się na tworzenie czegoś razem.

20 lat jego drogi zawodowej związane było w większości z pracą w zespołach sprzedaży i marketingu w branży farmaceutycznej i medycznej – od pracy bezpośrednio z klientem, poprzez kierowanie zespołami Przedstawicieli Medycznych aż po zarządzanie działami sprzedaży i marketingu.  Przygotowanie teoretyczne do tej drogi zdobywał na Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytecie Medycznym) w Łodzi, którą ukończył z tytułem  lekarza medycyny, oraz na studiach podyplomowych na Politechnice Łódzkiej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wspiera podnoszenie kwalifikacji na różnych poziomach oraz rozwój osobisty menedżerów i liderów.  Jako certyfikowany praktyk PRISM Brain Mapping, lekarz i coach w pracy z ludźmi używa zarówno wiedzy o tym jak działa mózg, jak i praktycznie wykorzystuje narzędzia oparte o neurobiologię.  Wspiera również organizacje w wypracowywaniu strategii działania, budowaniu struktur i procedur, zarządzaniu zmianą, oraz podnoszeniu efektywności.

Współpracuje z Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz Izby Coachingu. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha  Izby Coachingu.

Inne jego wielkie pasje to zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz historia i teraźniejszość Łodzi.