Mamy ambicję dostarczać rozwiązania, które realnie zwiększają efektywność naszych klientów.

Doświadczenia, które zebraliśmy jako lekarze, menedżerowie, trenerzy, coachowie oraz wiedza, którą systematycznie aktualizujemy stanowią bazę naszych działań. Obszarami naszych największych zainteresowań są praktyczne zastosowania neuroscience w biznesie i poza nim.

 Kontakt

Budowanie efektywnych zespołów

Oferujemy rozwiązania służące budowaniu zespołów oraz rozwijaniu ich efektywności. Wiemy, że kluczowa w tym zakresie jest komunikacja. Chętnie szkolimy w tym zakresie uwzględniając bardzo różnorodne potrzeby naszych klientów.

Wspieramy liderów w zdiagnozowaniu naturalnego dla nich modelu przywództwa oraz analizie użyteczności tego modelu w rzeczywistości, w której funkcjonują. Dzięki temu mogą zwiększać skuteczność z pełnym wykorzystaniem swoich możliwości.

Przykładowe narzędzie dedykowane najmniejszemu zespołowi to MOC Duetów. Powstała z myślą o różnego rodzaju duetach, parach życiowych, ale także wspólnikach w biznesie czy też osobach współpracujących w innych miejscach firmy (na przykład szef działu marketingu i szef działu sprzedaży – tak, tak, jesteśmy idealistami). Właśnie tak rozumiane duety mogą do głębi poznać i zrozumieć czym się różnią a w czym są podobni na bardzo wielu płaszczyznach, optymalnie podzielić się zadaniami aby osiągać maksymalną harmonię i efektywność oraz zwiększać radość i poczucie sensu wspólnego działania.

“Pakiet startowy” MOCy Duetów, to minimum 9 godzin wspólnej pracy warsztatowej duetu z nami w trakcie minimum 3 spotkań, 2 raporty PRISM Professional – po jednym dla każdego w duecie oraz raport zbiorczy, który powstaje na zakończenie. Jeśli są takie potrzeby, uzgadniamy czy i w jaki sposób chcemy pracować wspólnie po zakończeniu tego procesu.

 Kontakt

Komunikacja w sprzedaży

Rozpoznaliśmy obszary kluczowe w przebiegu skutecznej rozmowy handlowej. Wiemy, że rozwój kompetencji właśnie w tych konkretnych miejscach daje gwarancję upragnionego sukcesu. Mamy świadomość, że uczenie się to proces wymagający czasu. Projektujemy przebieg takiego procesu zaczynając od badania sytuacji zespołu na starcie, poprzez dopasowane metody szkolenia aż do wypracowania narzędzi, których używać będą osoby kierujące procesem zmiany wewnątrz firmy, w celu utrwalenia nowych nawyków. Zamawiającemu pozostaje dopilnowanie ustalonych punktów kontrolnych wdrożenia procesu.

Podejście to wynika z naszej potrzeby proponowania rozwiązań przede wszystkim efektywnych dla klienta a nie wyłącznie efektownych w chwili prowadzenia szkolenia.

Zastosowania nauk medycznych w innych dziedzinach

Neuroscience w coachingu, mentoringu i szkoleniach

Wiedzę o tym, jak funkcjonuje mózg człowieka uznajemy za jeden z ważniejszych elementów edukacji osób, które towarzyszą innym w ich rozwoju. Promujemy praktyczne zastosowania neuroscience mając pełną świadomość ogromnej dynamiki rozwoju tej dziedziny a co za tym idzie konieczność właściwie codziennej aktualizacji wiedzy w tym zakresie.

Bazowanie na faktach i zwalczanie mitów uznajemy za ważne zarówno jeśli chodzi o skuteczność oddziaływania jak i postrzeganie coachów, mentorów i trenerów jako profesjonalistów.

Wsparcie chorych i ich rodzin

Edukację osób chorych i ich rodzin w zakresie schorzeń, które ich dotyczą uważamy za istotny element skutecznego funkcjonowania. Językiem możliwie prostym mówimy o sprawach uważanych za trudne, takich jak nowotwory, otępienie, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia, depresja jedno i dwubiegunowa, choroby neurologiczne, kardiologiczne i cukrzyca. Pracujemy z osobami w stanach terminalnych oraz z ich rodzinami.

Szkolenia dla pracowników placówek medycznych i wykładowców

Szkolimy w zakresie komunikacji z pacjentem i jego rodziną. Skuteczną komunikację uznajemy za nieodzowną część wspierania procesu leczenia. Szkolimy również w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu a także wykładowców uczelni medycznych w zakresie skutecznej komunikacji ze studentami.

PRISM Brain Mapping

PRISM Brain Mapping to nowoczesne narzędzie, służące do identyfikowania preferowanych przez ludzi zachowań wykorzystujące najnowsze odkrycia współczesnej neurobiologii do osiągania ponadprzeciętnych wyników w sferze osobistej i zawodowej. Zastosowanie PRISM Brain Mapping pozwala stworzyć rozległą mapę zasobów oraz potencjalnych obszarów do rozwoju użyteczną w wielu sytuacjach, bazującą na realnym sposobie funkcjonowania mózgu konkretnej osoby a nie na modelach teoretycznych.

Więcej o PRISM znajdziesz na stronie: PRISM Brain Mapping

Kontakt