POLITYKA PRYWATNOŚCI

zasady ochrony danych osobowych

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Administratorami danych są: MG BORA Małgorzata Bora z siedzibą w Świątniki 40, 95-200 Pabianice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7251688463, REGON: 369090833 oraz MG BORA Grzegorz Bora z siedzibą w Świątnikach 40, 95-200 Pabianice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7251673639, REGON: 380361002. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. W sprawach związanych z państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się drogą mailową : kontakt@mgbora.com.pl
 3. Termin „RODO” użyty w niniejszym dokumencie oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. W trakcie procesu przetwarzania danych szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych.
 5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej https://www.mgbora.com.pl/kontakt/ są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że w kontakcie z klientem, przetwarzam takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z art.6 RODO.
 • 2. Uprawnia osoby, której dane są przetwarzane
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, które może nastąpić w każdym czasie, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Pozyskane dane osobowe są niezbędne dla realizacji umowy wiążącej Strony.
 5. Pozyskane dane osobowe będę przechowywane na czas wiążącej strony umowy.
 6. W przypadku gdy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

 • 3. Pliki cookies
 1. Witryna https://www.mgbora.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.